Navigácia

 • Stravné na mesiac február

  Stravné na mesiac február sa platí u vedúcej ŠJ:

  16.01.2019 (streda), 17.01.2019 (štvrtok) a 21.01.2019 (pondelok).

  MŠ – 20 x 1,27€ = 25,40€ + 0,50 = 25,90 €

  ZŠ 1.-4. ročník = 19 x 1,09€  = 20,71€ + 0,50 = 21,21 €

  ZŠ 5.-9. ročník = 19 x 1,16€  = 22,04€ + 0,50 = 22,54 €

  Zam. = 19 x 1,26€ = 23,94 €

  Cudzí = 19 x 2,80€ = 53,20 €

 • Kroky na hrane - pochod Vrba, Wetzler...

  Ultramaratónci -  pochod Vrba, Wetzler...

       Z histórie vieme, že Rudolf Vrba a Alfred Wetzler boli od roku 1942 po deportácii zo Slovenska uväznení v koncentračnom tábore Auschwitz – Birkenau. Po dlhej príprave sa rozhodli v apríli 1944 pre útek, aby poskytli jedno z prvých svedectiev o činnosti v nacistických továrňach na smrť.  Po úspešnom úteku podali v Žiline správu o zverstvách vykonávaných na dennom poriadku v koncentračnom tábore.

       Do našej školy zavítal na  pozvanie p. riaditeľa Mgr. M. Kuchtu pán Peter Brestovanský, jeden zo šiestich ultramaratóncov. Žiakom 5. až 9. ročníka porozprával o trase, ktorú sa rozhodol s priateľmi zdolať na počesť Vrbu a Wetzlera. Vyrazili z koncentračného tábora Auschwitz – Birkenau do Žiliny. Trasa bola dlhá 170 kilometrov a absolvovali ju  nonstop v plnom bežeckom nasadení.

       Príprava bežeckého projektu trvala 12 mesiacov. Celý príbeh je zachytený aj na filmové kamery a nesie názov Kroky na hrane. Vďaka pánovi Brestovanskému sme mali možnosť tento film aj vidieť. Zároveň nám porozprával o ceste, ktorú absolvovali a ktorá nebola vôbec jednoduchá. Na príprave projektu sa podieľalo ďalších 18 ľudí, ktorí prispeli k jeho úspešnej realizácii  v náročných a autentických podmienkach poľských a slovenských hôr na konci apríla  2017.     

       Cieľom projektu bolo uvedomiť si hrôzy a ukrutnosti, ktoré sa uskutočnili na bezbranných ľuďoch a deťoch počas 2. svetovej vojny za bránami koncentračných táborov.

  Film zapôsobil na žiakov veľmi emotívne, zapájali sa do diskusie.

      Ďakujeme pánu Brestovanskému a jeho tímu za zrealizovanie tejto témy z čias 2. svetovej vojny.                                                                                       

   Do galérie Kroky na hrane boli pridané fotografie.

 • Mikuláš v škole

  Tešia sa na neho všetky deti, no nie len oni. Svojich oduševnených priaznivcov má určite aj medzi vami. Mikuláš nám každoročne prináša do domu radosť a pocit očakávania. Je predvojom sviatkov, ktoré majú všetky deti najradšej. O tom, že sa tieto sviatky blížia, svedčí aj krásny vianočný stromček. Za ten vďačíme a ďakujeme pánovi Jánovi Malovcovi z Lazov pod Makytou /Olšová/. 

 • Kýčerského spievanky

  2. decembra 2018 sa naši žiaci zúčastnili  v Dome histórie v Lazoch pod Makytou VI. ročníka súťaže v prednese poézie Kýčerského spievanky.

  Umiestnenie:

  1. kateg.: 1. miesto- Ema Hrbáčková, 2. miesto- Matej Húževka, 3. miesto- Daniel Miško, Eliška Šponiarová.

  2. kategória: 1. miesto- Ivana Kuchtová, 2. miesto- Timotej Fabok.

  3. kategória: 2. miesto- Noemi Faboková.

  4. kategória: 3. miesto- Anna Jantošová.

  Ďakujem všetkým zúčastneným žiakom, ich rodičom a pani učiteľkám za vynaloženú snahu.

   

 • Akadémia materských škôl Púchovskej doliny

  Dňa 09.11.2018 sa naša materská škola zúčastnila v DK Lúky Akadémie pre materské školy Púchovskej doliny. Naše deti prezentovali svoju škôlku s pripraveným programom. Krásne popoludnie plné spevu, tanca a scénok roztlieskalo dospelých i detských divákov. Deti sa mohli následne tešiť na sladkú odmenu. Hudobným programom deti zabavil aj ujo „VIKTOR".

  Do galérie Akadémia materských škôl Púchovskej doliny boli pridané fotografie.

 • Beseda k 100. výročiu vzniku ČSR

      Dňa 28. 10. 1918 sme si pripomenuli 100. výročie vzniku ČSR. Rakúsko – uhorská monarchia sa rozpadla... Martinskou deklaráciou  -  30. 10. 1918 sa Slováci pripojili k novému štátu.

      Na našej škole sa dňa 9. 11. 2018  uskutočnila beseda s historikom  Mgr. P. Makynom, PhD., ktorý nám porozprával o histórii a dôsledkoch vzniku ČSR, o živote obyvateľov Púchovského regiónu v čase 1. svetovej vojny. Zaujímavým spôsobom spracovania tejto témy oboznámil  žiakov 5. – 9. ročníka s históriou nášho regiónu.  Dozvedeli sa nové informácie  z historického hľadiska aj o našej obci,  o ťažkom živote vojakov na fronte, ale aj o utrpení žien a detí v zázemí. Vieme, že mnohí naši spisovatelia sa vo svojich dielach zaoberali touto témou. Každoročne sa v obciach Púchovskej doline konali oslavy na počesť vzniku ČSR. 

         Na škole sme si zriadili v spolupráci so žiakmi „kútik historických pamiatok,“ ktoré pochádzajú z obdobia vzniku ČSR.

       Ďakujem Mgr. P. Makynovi, PhD. za zaujímavú a pútavú besedu a p. riaditeľovi M. Kuchtovi za jej umožnenie.

                                                              Mgr. M.  Hrbáčková, ZŠ s MŠ Lazy pod Makytou

  Do galérie Beseda k 100. výročiu vzniku ČSR boli pridané fotografie.

 • Kútik historických pamiatok

  Na škole sme si zriadili v spolupráci so žiakmi „kútik historických pamiatok,“ ktoré pochádzajú hlavne z obdobia vzniku ČSR. 

  Do galérie Kútik historických pamiatok boli pridané fotografie.

 • Tekvičkový večer

  Milí rodičia, srdečne vás pozývame na TEKVIČKOVÝ VEČER s témou "DOMČEK PRE LESNÉHO ŠKRIATKA." Stretneme sa v MŠ - jedálni v piatok (26.10.2018) o 15:30 hod. Čo je dôležité? Nezabudnúť prísť aj s deťmi a dobrou náladou.

 • SPOLOČNE S TATRA BANKOU

  Spoločne so zamestnancami TATRA BANKY sme sa v piatok 21. septembra 2018 pustili do úpravy školského areálu. Za ich veľkej pomoci sme očistili plot od nečistôt - následne jeho veľkú časť zamestnanci TB natreli zelenou farbou.  Zároveň sme vyrezávali ihličnaté plazivé kroviny pri budove Školy v prírode a telocvični, nakladali ich na vlečku traktora a odvážali. Nezabudli sme ani na kosenie trávy. Veľmi pekne by som chcel poďakovať zamestnancom TATRA BANKY a ochotným rodičom. Obrovská vďaka patrí aj zamestnancom školy za pohostenie, ktoré nezištne pripravili!!! Do galérie SPOLOČNE S TATRA BANKOU boli pridané fotografie.

 • Nové toalety v budove ZŠ

  Cez letné prázdniny sme nezaháľali a v budove ZŠ prebehla kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na tejto rekonštrukcii. Veľká vďaka za finančnú spoluúčasť patrí hlavne vedeniu obce Lazy pod Makytou. Do galérie Nové toalety v budove ZŠ boli pridané fotografie.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  Srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019, ktoré sa uskutoční dňa 3. septembra 2018 /pondelok/.

  Organizačné zabezpečenie otvorenia školského roka 2018/2019:

  Do 8:00 hod.: príchod žiakov do ZŠ.

  Od 8:00 hod. do 8:30 hod.: Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019.

  Od 8:30 hod.: triednické hodiny.

  Školská jedáleň pre žiakov ZŠ - obedy budú vydávané od 4. septembra 2018 /utorok/.

  Školská jedáleň pre deti MŠ - stravovanie od 3. septembra 2018 /pondelok/.

   

 • Cestovateľský tábor pri ZŠ s MŠ v Lazoch pod Makytou

  Skončil sa už druhý ročník letného denného tábora, ktorý prebiehal na prelome júla a augusta 2018. Počasie nám opäť skutočne prialo, a tak sme si celý týždeň mohli naplno vychutnať. Program bol naozaj pestrý. Prvý deň sme sa zoznámili s programom, súťažili sme v Púchove a potom sme podnikli výlety na zaujímavé miesta na Slovensku.  Boli sme vo Vysokých Tatrách, kde sme si vyskúšali Veveričiu lezeckú dráhu, v Habakukoch sme si pozreli Dobšinského rozprávkovo a po minuloročnom úspechu sme si opäť pozreli  zvieraciu farmu, kde sme spoznali nových zvieracích kamarátov.  Krásne teplé a slnečné počasie nám umožnilo dosýta sa vyšantiť aj v bazéne kúpaliska a nesmel chýbať  Džungľa park plný najrôznejších šmykľaviek, hojdacích mostov a iných atrakcií. Bol to týždeň plný dobrodružstva, zábavy s kamarátmi a milými pani učiteľkami, o čom hovoria  aj nasledovné fotografie. Do galérie Cestovateľský tábor pri ZŠ s MŠ v Lazoch pod Makytou boli pridané fotografie.

 • Nadácia Volkswagen Slovakia - Zelený kútik

  Vďaka projektu "Zelený kútik" od NADÁCIE VOLKSWAGEN SLOVAKIA sa výrazne zmenilo okolie pred Školou v prírode. Pribudli skalky, množstvo zelene ... 

  Ďakujem všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na tejto zmene. Veľká vďaka patrí aj pánovi Jozefovi Veteškovi a firme VS-MONT s.r.o., ktorí nám v rámci sponzorského daru finančne prispeli. Chcel by som sa poďakovať aj rodine Jurdovej a ich firme FLÓRA - lesná a okrasná škôlka, s.r.o. za ich profesionálny prístup a cenné rady pri výbere drevín. Do galérie Nadácia Volkswagen Slovakia- Zelený kútik boli pridané fotografie.

 • Nadácia Henkel - altánok s posedením

  Naša púť za novým altánkom sa úspešne skončila.

  Touto cestou by som chcel poďakovať "Nadácii Henkel", ktorá finančne zastrešila tento projekt.

  Ďakujem pani Petre Panáčkovej za sprostredkovanie projektu, všetkým učiteľom, žiakom, rodičom, ktorí priložili ruku k dielu. Taktiež som vďačný zhotoviteľovi altánku pánovi Ježovicovi (firma DAVO) a za prípravné práce a zabetónovanie základovej dosky firme Dušan Ondrišík. Pevne verím, že spoločnými silami sa nám toho podarí ešte veľa vybudovať. Do galérie Nadácia Henkel - altánok s posedením boli pridané fotografie.

 • Slávnostné ukončenie školského roku 2017/2018

  Ani sme sa nenazdali a už sme sa rozlúčili so školským rokom 2017/2018. Prevzali sme si odmenu-odmeny za našu celoročnú prácu a "hurá na prázdniny."Do galérie Slávnostné ukončenie školského roku 2017/2018 boli pridané fotografie.

 • Olympijský festival detí a mládeže Slovensko

  Naši nádejní športovci z materskej školy si opäť schuti zašportovali. Do galérie Olympijský festival detí a mládeže Slovensko boli pridané fotografie.

 • Letný denný tábor pri ZŠ v Lazoch pod Makytou 2018

  Milí rodičia!                                                                                                                                        

         Opäť sa blížia letné prázdniny a my sme pre deti, ktoré majú rady pohyb, zábavu, dobrodružstvo a nechcú sa nudiť doma, pripravili náš druhý ročník letného denného tábora. Ten je zároveň aj vhodným riešením problému, s ktorým sa v čase prázdnin v súčasnej dobe stretáva väčšina pracujúcich rodičov – čo s voľným časom dieťaťa a ako vyriešiť oprávnené obavy, čo ich dieťa či deti stvárajú bez dozoru v čase ich neprítomnosti.    

       Ak hľadáte pre svoje deti zmysluplné aktivity, ste na správnej adrese. Letný denný tábor, ktorý naša škola po kladných ohlasoch zo strany detí i rodičov opäť organizuje, sa snáď stane obľúbeným programom. Deti budú mať príležitosť zoznámiť sa s rôznymi pohybovými aktivitami ako je plávanie, pešia turistika, výlety za historickými, kultúrnymi a prírodnými zaujímavosťami Slovenska.  

        Letný denný letný tábor je určený pre deti od 1.- do 4.roč.     

        Bude sa konať v čase od 30.07.2018 do 03.08.2018,denne od 7.30 do 14.30 hodiny (v prípade výletu mimo školy aj dlhšie) pod vedením skúsených a predovšetkým milých a priateľských pani učiteliek.    

        Za tábor sa platí poplatok 20 eur (materiál pre deti + náklady spojené s táborom), deti si  platia  prípadné cestovné náklady a vstupy na kúpalisko, hrad a pod. Stravu si prinesú z domu, alebo dostanú na výlete.   

   Ak máte záujem, aby vaše dieťa zmysluplne využilo prázniny, vypíšte, prosím, návratku do 15.06.2018. Na konci školského roka každé prihlásené dieťa dostane denný program tábora.

   

 • MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

  V piatok 01. júna sa žiaci a deti našej Základnej školy s materskou školou dozvedeli veľa zaujímavostí o náročnej a obetavej práci hasičov. Bolo im vysvetlené, ako sa majú správať v prípade vzniku požiaru. Pozreli si aj vybavenie hasičského auta. "Odskúšali si, čo sa len dalo z auta odmontovať" a pozreli si ukážku hasenia vzniknutého požiaru. Neskôr následovalo zábavné súťaženie, ktoré pre nich pripravili starší žiaci a pani učiteľky.

  Chcel by sm poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na organizácií a zdarnom priebehu celého dňa.Do galérie MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ boli pridané fotografie.

 • Detské dopravné ihrisko

  V prvej polovici mája sa žiaci prvého stupňa učili bezpečne správať na cestách. Do galérie Detské dopravné ihrisko boli pridané fotografie.

 • Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

  Gratulujeme Terezke Tanuškovej k II. miestu v prvej kategórii POÉZIE 9. ročníku celoslovenskej literárnej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva.

  Túto súťaž každoročne vyhlasuje Matica slovenská v spolupráci so ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava pod záštitou predsedu NR SR JUDr. Andreja Danka.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou
  020 55 Lazy pod Makytou 148


  IČO : 36129771
  DIČ : 2021672642

 • Základná škola :
  042/4681949
  042/4681985
  Materská škola , Jedáleň :
  042/4681180


  Zriaďovateľ školy : Obec Lazy pod Makytou

  Starosta obce : JUDr. Ján Mičic
  Adresa : Obec Lazy pod Makytou ,
  02055 Lazy pod Makytou 157
  IČO : 00317446
  Telefón : 042/4681932
  Fax : 042/4681932
  E - mail : obeclazypodmakytou@stonline.sk


Fotogaléria