Navigácia

Utorok 17. 7. 2018

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Vďaka projektu "Zelený kútik" od NADÁCIE VOLKSWAGEN SLOVAKIA sa výrazne zmenilo okolie pred Školou v prírode. Pribudli skalky, množstvo zelene ...

  Ďakujem všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na tejto zmene. Veľká vďaka patrí aj pánovi Jozefovi Veteškovi a firme VS-MONT s.r.o., ktorí nám v rámci sponzorského daru finančne prispeli. Chcel by som sa poďakovať aj rodine Jurdovej a ich firme FLÓRA - lesná a okrasná škôlka, s.r.o. za ich profesionálny prístup a cenné rady pri výbere drevín. Do galérie Nadácia Volkswagen Slovakia- Zelený kútik boli pridané fotografie.

 • Naša púť za novým altánkom sa úspešne skončila.

  Touto cestou by som chcel poďakovať "Nadácii Henkel", ktorá finančne zastrešila tento projekt.

  Ďakujem všetkým učiteľom, žiakom, rodičom, ktorí priložili ruku k dielu. Taktiež som vďačný zhotoviteľovi altánku pánovi Ježovicovi (firma DAVO) a za prípravné práce a zabetónovanie základovej dosky firme Dušan Ondrišík. Pevne verím, že spoločnými silami sa nám toho podarí ešte veľa vybudovať. Do galérie Nadácia Henkel - altánok s posedením boli pridané fotografie.

 • Ani sme sa nenazdali a už sme sa rozlúčili so školským rokom 2017/2018. Prevzali sme si odmenu-odmeny za našu celoročnú prácu a "hurá na prázdniny."Do galérie Slávnostné ukončenie školského roku 2017/2018 boli pridané fotografie.

 • Naši nádejní športovci z materskej školy si opäť schuti zašportovali. Do galérie Olympijský festival detí a mládeže Slovensko boli pridané fotografie.

 • Milí rodičia!

  Opäť sa blížia letné prázdniny a my sme pre deti, ktoré majú rady pohyb, zábavu, dobrodružstvo a nechcú sa nudiť doma, pripravili náš druhý ročník letného denného tábora. Ten je zároveň aj vhodným riešením problému, s ktorým sa v čase prázdnin v súčasnej dobe stretáva väčšina pracujúcich rodičov – čo s voľným časom dieťaťa a ako vyriešiť oprávnené obavy, čo ich dieťa či deti stvárajú bez dozoru v čase ich neprítomnosti.

  Ak hľadáte pre svoje deti zmysluplné aktivity, ste na správnej adrese. Letný denný tábor, ktorý naša škola po kladných ohlasoch zo strany detí i rodičov opäť organizuje, sa snáď stane obľúbeným programom. Deti budú mať príležitosť zoznámiť sa s rôznymi pohybovými aktivitami ako je plávanie, pešia turistika, výlety za historickými, kultúrnymi a prírodnými zaujímavosťami Slovenska.

 • V piatok 01. júna sa žiaci a deti našej Základnej školy s materskou školou dozvedeli veľa zaujímavostí o náročnej a obetavej práci hasičov. Bolo im vysvetlené, ako sa majú správať v prípade vzniku požiaru. Pozreli si aj vybavenie hasičského auta. "Odskúšali si, čo sa len dalo z auta odmontovať" a pozreli si ukážku hasenia vzniknutého požiaru. Neskôr následovalo zábavné súťaženie, ktoré pre nich pripravili starší žiaci a pani učiteľky.

  Chcel by sm poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na organizácií a zdarnom priebehu celého dňa.Do galérie MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ boli pridané fotografie.

 • V prvej polovici mája sa žiaci prvého stupňa učili bezpečne správať na cestách. Do galérie Detské dopravné ihrisko boli pridané fotografie.

 • Gratulujeme Terezke Tanuškovej k II. miestu v prvej kategórii POÉZIE 9. ročníku celoslovenskej literárnej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva.

  Túto súťaž každoročne vyhlasuje Matica slovenská v spolupráci so ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava pod záštitou predsedu NR SR JUDr. Andreja Danka.

 • Naša škola sa prednedávnom zapojila do projektu s názvom Volkswagen Group Slovakia. Jeho cieľom bolo zvýšenie záujmu detí o nemecký jazyk a zároveň rozšírenie ich slovnej zásoby.

  Chlapci z ôsmej triedy dostali za úlohu vytvoriť projekty o tom, čo by robili, keby boli zamestnancami vo Volkswagene. To ich zaujalo natoľko, že mnohí z nich by tam chceli v budúcnosti pracovať. Vďaka tomuto projektu naša škola získala nielen peniaze na učebnice a dataprojektor, ale náš záujem o nemecký jazyk stúpol na vyšší level a znova sme sa naučili niečo nové. Osobne som veľmi rada, že sme sa zapojili. Projekt zlepšil naše vzdelávanie a tým nám veľmi pomohol.

 • V mesiaci apríl každoročne obraciame svoju pozornosť na našu "MODRÚ PLANÉTU". Rozprávame sa o narastajúcom množstve odpadu, ktorým stále viac zahlcujeme našu krásnu planétu. Debatujeme o možnostiach znižovania ich produkcie, učíme sa ich separovať a prípadne aj ďalej využívať. K ďalšiemu navráteniu odpadu bola venovaná aj módna prehliadka, ktorá sa žiakom mimoriadne páčila. Do galérie DEŇ ZEME boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou
  020 55 Lazy pod Makytou 148


  IČO : 36129771
  DIČ : 2021672642

 • Základná škola :
  042/4681949
  042/4681985
  Materská škola , Jedáleň :
  042/4681180


  Zriaďovateľ školy : Obec Lazy pod Makytou

  Starosta obce : JUDr. Ján Mičic
  Adresa : Obec Lazy pod Makytou ,
  02055 Lazy pod Makytou 157
  IČO : 00317446
  Telefón : 042/4681932
  Fax : 042/4681932
  E - mail : obeclazypodmakytou@stonline.sk


Fotogaléria