Navigácia

Utorok 16. 10. 2018

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Stravné na mesiac november sa platí u vedúcej ŠJ:

  16.10.2018 /utorok/, 17.10.2018 /streda/ a 18.10.2018 /štvrtok/.

  Výška stravného:

  Základná škola: 1. - 4. ročník - 19,50€; 5. - 9. ročník - 20,70€.

  Materská škola: 22,90€ /desiata,obed,olovrant/; 18,50€ /desiata, obed/.

 • Spoločne so zamestnancami TATRA BANKY sme sa v piatok 21. septembra 2018 pustili do úpravy školského areálu. Za ich veľkej pomoci sme očistili plot od nečistôt - následne jeho veľkú časť zamestnanci TB natreli zelenou farbou. Zároveň sme vyrezávali ihličnaté plazivé kroviny pri budove Školy v prírode a telocvični, nakladali ich na vlečku traktora a odvážali. Nezabudli sme ani na kosenie trávy. Veľmi pekne by som chcel poďakovať zamestnancom TATRA BANKY a ochotným rodičom. Obrovská vďaka patrí aj zamestnancom školy za pohostenie, ktoré nezištne pripravili!!! Do galérie SPOLOČNE S TATRA BANKOU boli pridané fotografie.

 • Cez letné prázdniny sme nezaháľali a v budove ZŠ prebehla kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na tejto rekonštrukcii. Veľká vďaka za finančnú spoluúčasť patrí hlavne vedeniu obce Lazy pod Makytou. Do galérie Nové toalety v budove ZŠ boli pridané fotografie.

 • Srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019, ktoré sa uskutoční dňa 3. septembra 2018 /pondelok/.

  Organizačné zabezpečenie otvorenia školského roka 2018/2019:

  Do 8:00 hod.: príchod žiakov do ZŠ.

  Od 8:00 hod. do 8:30 hod.: Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019.

  Od 8:30 hod.: triednické hodiny.

  Školská jedáleň pre žiakov ZŠ - obedy budú vydávané od 4. septembra 2018 /utorok/.

  Školská jedáleň pre deti MŠ - stravovanie od 3. septembra 2018 /pondelok/.

 • Skončil sa už druhý ročník letného denného tábora, ktorý prebiehal na prelome júla a augusta 2018. Počasie nám opäť skutočne prialo, a tak sme si celý týždeň mohli naplno vychutnať. Program bol naozaj pestrý. Prvý deň sme sa zoznámili s programom, súťažili sme v Púchove a potom sme podnikli výlety na zaujímavé miesta na Slovensku. Boli sme vo Vysokých Tatrách, kde sme si vyskúšali Veveričiu lezeckú dráhu, v Habakukoch sme si pozreli Dobšinského rozprávkovo a po minuloročnom úspechu sme si opäť pozreli zvieraciu farmu, kde sme spoznali nových zvieracích kamarátov. Krásne teplé a slnečné počasie nám umožnilo dosýta sa vyšantiť aj v bazéne kúpaliska a nesmel chýbať Džungľa park plný najrôznejších šmykľaviek, hojdacích mostov a iných atrakcií. Bol to týždeň plný dobrodružstva, zábavy s kamarátmi a milými pani učiteľkami, o čom hovoria aj nasledovné fotografie. Do galérie Cestovateľský tábor pri ZŠ s MŠ v Lazoch pod Makytou boli pridané fotografie.

 • Vďaka projektu "Zelený kútik" od NADÁCIE VOLKSWAGEN SLOVAKIA sa výrazne zmenilo okolie pred Školou v prírode. Pribudli skalky, množstvo zelene ...

  Ďakujem všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na tejto zmene. Veľká vďaka patrí aj pánovi Jozefovi Veteškovi a firme VS-MONT s.r.o., ktorí nám v rámci sponzorského daru finančne prispeli. Chcel by som sa poďakovať aj rodine Jurdovej a ich firme FLÓRA - lesná a okrasná škôlka, s.r.o. za ich profesionálny prístup a cenné rady pri výbere drevín. Do galérie Nadácia Volkswagen Slovakia- Zelený kútik boli pridané fotografie.

 • Naša púť za novým altánkom sa úspešne skončila.

  Touto cestou by som chcel poďakovať "Nadácii Henkel", ktorá finančne zastrešila tento projekt.

  Ďakujem pani Petre Panáčkovej za sprostredkovanie projektu, všetkým učiteľom, žiakom, rodičom, ktorí priložili ruku k dielu. Taktiež som vďačný zhotoviteľovi altánku pánovi Ježovicovi (firma DAVO) a za prípravné práce a zabetónovanie základovej dosky firme Dušan Ondrišík. Pevne verím, že spoločnými silami sa nám toho podarí ešte veľa vybudovať. Do galérie Nadácia Henkel - altánok s posedením boli pridané fotografie.

 • Ani sme sa nenazdali a už sme sa rozlúčili so školským rokom 2017/2018. Prevzali sme si odmenu-odmeny za našu celoročnú prácu a "hurá na prázdniny."Do galérie Slávnostné ukončenie školského roku 2017/2018 boli pridané fotografie.

 • Naši nádejní športovci z materskej školy si opäť schuti zašportovali. Do galérie Olympijský festival detí a mládeže Slovensko boli pridané fotografie.

 • Milí rodičia!

  Opäť sa blížia letné prázdniny a my sme pre deti, ktoré majú rady pohyb, zábavu, dobrodružstvo a nechcú sa nudiť doma, pripravili náš druhý ročník letného denného tábora. Ten je zároveň aj vhodným riešením problému, s ktorým sa v čase prázdnin v súčasnej dobe stretáva väčšina pracujúcich rodičov – čo s voľným časom dieťaťa a ako vyriešiť oprávnené obavy, čo ich dieťa či deti stvárajú bez dozoru v čase ich neprítomnosti.

  Ak hľadáte pre svoje deti zmysluplné aktivity, ste na správnej adrese. Letný denný tábor, ktorý naša škola po kladných ohlasoch zo strany detí i rodičov opäť organizuje, sa snáď stane obľúbeným programom. Deti budú mať príležitosť zoznámiť sa s rôznymi pohybovými aktivitami ako je plávanie, pešia turistika, výlety za historickými, kultúrnymi a prírodnými zaujímavosťami Slovenska.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou
  020 55 Lazy pod Makytou 148


  IČO : 36129771
  DIČ : 2021672642

 • Základná škola :
  042/4681949
  042/4681985
  Materská škola , Jedáleň :
  042/4681180


  Zriaďovateľ školy : Obec Lazy pod Makytou

  Starosta obce : JUDr. Ján Mičic
  Adresa : Obec Lazy pod Makytou ,
  02055 Lazy pod Makytou 157
  IČO : 00317446
  Telefón : 042/4681932
  Fax : 042/4681932
  E - mail : obeclazypodmakytou@stonline.sk


Fotogaléria