Navigácia

Streda 17. 1. 2018

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Dňa 16. novembra 2017 písalo 17043 žiakov 9. ročníkov ZŠ a kvarty OG zo 668 škôl testy KOMPARO z matematiky a zo slovenského jazyka.

  Výsledkami našich žiakov v testovaní z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry sa naša škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl na Slovensku.

 • Za pomoci finančného príspevku od spoločnosti Henkel plánujeme na jar 2018 postaviť v priestoroch areálu ZŠ pri Škole v prírode drevený altánok s posedením pre interaktívne vyučovanie. Budú tu prebiehať viaceré prvky výchovno-vzdelávacieho procesu. Altánok bude taktiež miestom pre rozvoj rôznych záujmových činností v popoludňajších hodinách, priestorom pre výchovu, hry a odpočinok v Školskom klube detí pri Základnej škole, pre našich najmenších škôlkárov a pre návštevníkov Školy v prírode.

  Ďakujeme pani Ing. Petre P. za nezištnú pomoc pri sprostredkovaní príspevku!

 • Od 27.11. do 1. 12. 2017 sme sa zapojili do celoslovenskej kampane boja proti AIDS - "Červené stužky". Túto kampaň podporujú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2017“), Obvodný úrad v Žiline (odbor školstva) a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.

 • V školskom roku 2017/2018 sme sa pustili do realizácie viacerých projektov. V rámci projektu "Zelené vzdelávanie" bude skrášlený priestor políčka pri škole v prírode. A viacej - nechajte sa prekvapiť... Do galérie Projekty - Zelená škola, Zelené vzdelávanie a ... boli pridané fotografie.

 • Aj našu školu po roku navštívil Mikuláš, ktorému asistovali dvaja anjeli. No a čertíci sa prišli tiež porozprávať s vybranou skupinkou žiakov:) Do galérie Mikuláš a spol. v škole boli pridané fotografie.

 • Ďakujeme organizátorom za krásnu a zmysluplnú akciu, ktorá sa uskutočnila v nedeľu 3.decembra 2017 v Dome histórie Lazy pod Makytou,

  Umiestnenie našich žiakov:

  1. kategória:

  2. miesto - Ivana Kuchtová /2. trieda/

  3. miesto - Ema Hrbáčková /1. trieda/

  2. kategória:

  1. miesto - Timotej Fabok /3. trieda/

  3. kategória:

  2. miesto - Noemi Faboková /5. trieda/

  3. miesto - Iveta Furová /5. trieda/

 • Prvostupniari sa zapojili do výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" a boli aj úspešní. Gratulujeme! Do galérie Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany boli pridané fotografie.

 • Naši najmenší žiaci boli po splnení náročných úloh pasovaní za "ozajstných" prvákov. A hlavne im to veľmi pristalo. Do galérie Prvácka pasovačka boli pridané fotografie.

 • V jeden krásny októbrový deň naši prváci spolu s materskou školou púšťali šarkanov. Do galérie Šarkaniáda boli pridané fotografie.

 • Naši žiaci sa zapájajú do projektu Experimentieren auf Deutsch. Do galérie Nadácia Volkswagen_Experimentieren auf Deutsch boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou
  020 55 Lazy pod Makytou 148


  IČO : 36129771
  DIČ : 2021672642

 • Základná škola :
  042/4681949
  042/4681985
  Materská škola , Jedáleň :
  042/4681180


  Zriaďovateľ školy : Obec Lazy pod Makytou

  Starosta obce : JUDr. Ján Mičic
  Adresa : Obec Lazy pod Makytou ,
  02055 Lazy pod Makytou 157
  IČO : 00317446
  Telefón : 042/4681932
  Fax : 042/4681932
  E - mail : obeclazypodmakytou@stonline.sk


Fotogaléria