Navigácia

Štvrtok 22. 2. 2018

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Máš chuť tancovať a zabávať sa so spolužiakmi a kamarátmi?

  Tak práve pre Vás sa rozbieha ŠKOLA TANCA NA LAZOCH!

  Prídite sa pozrieť na 1. otvorenú hodinu do školskej telocvične v Lazoch pod Makytou 27. marca 2018 o 15:00 hodine. Táto prvá hodina je zdarma.

  Oboznámite sa s ukážkami viacerých tanečných žánrov, ako sú napr.: Street Dance, Latino, Hip Hop, Balet, Ľudový tanec, Spoločenské tance, Jazz, MTV a ... pod vedením diplomovanej lektorky tanca.

  Tešíme sa na Vás!

 • Obraciame sa na Vás s možnosťou darovať Rodičovskému združeniu

  pri ZŠ Lazy pod Makytou 2% alebo 3% zaplatenej dane z príjmov za rok 2017.

  Obe tlačivá - VYHLÁSENIE A POTVRDENIE - spoločne s pokynmi sú k dispozícií v:

  ZÁKLADNÁ ŠKOLA LAZY POD MAKYTOU

  TELOCVIČŇA LAZY POD MAKYTOU

  OBECNÝ ÚRAD LAZY POD MAKYTOU

  POŠTA LAZY POD MAKYTOU

  OBCHOD – JEDNOTA - ÚSTREDIE LAZY POD MAKYTOU

  Na stiahnutie: web stránka obce www.lazypodmakytou.sk, vľavo Tlačívá, úplne dole 2% z dane.

 • Chceme sa všetkým pochváliť novou počítačovou miestnosťou. Veríme, že sa v nej naši žiaci budú cítiť príjemne a podávať čo najlepšie výkony pri výučbe informatiky. Do galérie Nová počítačová miestnosť boli pridané fotografie.

 • Naše pani učiteľky spolu so žiakmi si neustále skrášľujú svoje triedy. Preto sa cítia žiaci v škole príjemne, skoro ako doma, ba možno aj lepšie. :):):) Ďakujeme aj Vám - rodičia a priatelia lazovskej školy, ktorí nám pomáhate pomocou 2% z daní, ktoré odovzdávate našej škole. Prispievate tým ku zvyšovaniu estetickej úrovne a materiálnej vybavenosti našej ZŠ. Do galérie Ako skrášľujeme naše triedy boli pridané fotografie.

 • Tak predsa k nám na Lazy v januári zavialo niečo snehu a naši prváci spolu so škôlkármi sa venovali obľúbeným zimným aktivitám. Postavili si krásnych snehuliakov a potom sa bobovali, sánkovali a šmýkali. Do galérie Stavanie snehuliakov a sánkovačka boli pridané fotografie.

 • Dňa 16. novembra 2017 písalo 17043 žiakov 9. ročníkov ZŠ a kvarty OG zo 668 škôl testy KOMPARO z matematiky a zo slovenského jazyka.

  Výsledkami našich žiakov v testovaní z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry sa naša škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl na Slovensku.

 • Za pomoci finančného príspevku od spoločnosti Henkel plánujeme na jar 2018 postaviť v priestoroch areálu ZŠ pri Škole v prírode drevený altánok s posedením pre interaktívne vyučovanie. Budú tu prebiehať viaceré prvky výchovno-vzdelávacieho procesu. Altánok bude taktiež miestom pre rozvoj rôznych záujmových činností v popoludňajších hodinách, priestorom pre výchovu, hry a odpočinok v Školskom klube detí pri Základnej škole, pre našich najmenších škôlkárov a pre návštevníkov Školy v prírode.

  Ďakujeme pani Ing. Petre P. za nezištnú pomoc pri sprostredkovaní príspevku!

 • Od 27.11. do 1. 12. 2017 sme sa zapojili do celoslovenskej kampane boja proti AIDS - "Červené stužky". Túto kampaň podporujú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2017“), Obvodný úrad v Žiline (odbor školstva) a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.

 • V školskom roku 2017/2018 sme sa pustili do realizácie viacerých projektov. V rámci projektu "Zelené vzdelávanie" bude skrášlený priestor políčka pri škole v prírode. A viacej - nechajte sa prekvapiť... Do galérie Projekty - Zelená škola, Zelené vzdelávanie a ... boli pridané fotografie.

 • Aj našu školu po roku navštívil Mikuláš, ktorému asistovali dvaja anjeli. No a čertíci sa prišli tiež porozprávať s vybranou skupinkou žiakov:) Do galérie Mikuláš a spol. v škole boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou
  020 55 Lazy pod Makytou 148


  IČO : 36129771
  DIČ : 2021672642

 • Základná škola :
  042/4681949
  042/4681985
  Materská škola , Jedáleň :
  042/4681180


  Zriaďovateľ školy : Obec Lazy pod Makytou

  Starosta obce : JUDr. Ján Mičic
  Adresa : Obec Lazy pod Makytou ,
  02055 Lazy pod Makytou 157
  IČO : 00317446
  Telefón : 042/4681932
  Fax : 042/4681932
  E - mail : obeclazypodmakytou@stonline.sk


Fotogaléria