Navigácia

Nedeľa 26. 5. 2019

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Takto výborne sme sa mali v Škole v prírode. Ďakujeme majiteľom a zamestnancom Wellness & Spa hotel Čertov za ich prístup, ochotu, vynikajúcu stravu a super podmienky, ktoré nám pripravili. Veľké poďakovanie patrí aj našim "druhým mamám" (pani učiteľkám), ktoré sa o nás celý týždeň viac než vzorne starali. Nikdy nezabudneme na to množstvo aktivít, ktoré si pre nás pripravili. Do galérie Škola v prírode boli pridané fotografie.

 • Gratulujeme Patrícii Jánovskej za 3. miesto v hode kriketovou loptičkou, ktoré obsadila na okresnom kole v atletike žiakov a žiačok základných škôl.

 • S pomocou starších žiakov našej školy sme zostrojili na hodinách techniky viacero vyvýšených záhonov. Teraz si môžu aj ich mladší spolužiaci za asistencie šikovných pani učiteliek sadiť rastlinky podľa výberu. Mimochodom, žiadna novinka, určite si všetci dobre pamätáte na svoje školské časy a hodiny pestovateľských prác. "K dobrému sa treba vrátiť, zo zlého poučiť!" Do galérie Sadenie do vyvýšených záhonov boli pridané fotografie.

 • Pri príležitosti kanonickej vizitácie dňa 30.04. 2019 navštívil našu školu Mons.doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. Otca biskupa návštevou školy sprevádzali ThLic. Mgr. Ľubomír Majtán, duchovný otec Jozef Balaj a zástupca starostu obce Jozef Veteška ml.

  Otca biskupa privítal pán riaditeľ Mgr. Milan Kuchta, ktorý mu po slávnostnom príhovore s úctou a vďakou odovzdal dary vyrobené od súčasného i bývalého žiaka našej školy. Žiaci z 2.,3., 4. a 6. ročníka si pripravili pre Otca biskupa krátky kultúrny program.

 • Aj takto sa dá učiť vlastiveda. Vonku v altánku, za príjemného a teplého aprílového počasia, na čerstvom vzduchu. Super! Do galérie Vlastiveda v altánku boli pridané fotografie.

 • Gratulujeme SARRAH SVATOŇOVEJ za 3. miesto, ktoré obsadila na okresnom kole Biologickej olympiády kategórie D. No čo už s tebou, si šikovná a svedomitá. Všetci máme z tvojich úspechov veľkú radosť. A tak trošku si tieto úspechy privlastňujeme aj my. :):)

 • Jar k nám už zavítala a skrášlila okolie našej základnej školy, materskej školy, ako i školy v prírode. Tu si môžete pozrieť zopár fotiek aj s viacerými novinkami, ktoré nám pribudli (workoutové ihrisko, detské ihrisko, skalka, viaceré vysadené stromčeky). Do galérie Jar v našej škole boli pridané fotografie.

 • Udeľujem veľkú pochvalu TIMOTEJOVI FABOKOVI za 1. miesto v seniorátnom kole Biblickej olympiády v I. kategórii. Týmto postúpil do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční koncom mája v Košiciach.

 • Za pomoci finančného daru od NADÁCIE TATRA BANKY vo výške 5.000 € a OZ- Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou, Lazy pod Makytou 148 sa nám podarilo vybudovať nové workoutové ihrisko. Sme naň patrične pyšní a verím, že pritiahne čo najviac starších detí a žiakov, aby prostredníctvom neho zlepšovali svoju fyzickú zdatnosť. Do galérie Workoutové ihrisko boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou
  020 55 Lazy pod Makytou 148


  IČO : 36129771
  DIČ : 2021672642
 • Základná škola :
  042/4681949
  042/4681985
  Materská škola , Jedáleň :
  042/4681180


  Zriaďovateľ školy : Obec Lazy pod Makytou

  Starosta obce : Ing. Ján Mičega
  Adresa : Obec Lazy pod Makytou ,
  02055 Lazy pod Makytou 157
  IČO : 00317446
  Telefón : 042/4681932
  Fax : 042/4681932
  E - mail : obeclazypodmakytou@stonline.sk


Fotogaléria