Navigácia

Personálne obsadenie školy 2018/2019 HISTÓRIA ŠKOLY - ŠKOLSTVA V OBCI Pedagógovia v dobách minulých

O škole

Personálne obsadenie školy 2018/2019

 

Základná škola :

Riaditeľ školy :                                         Mgr. Milan Kuchta

Zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ, MŠ :      Mgr. Martina Labajová

Výchovný poradca :                                 Mgr. Milan Kuchta

Vedúca školského klubu :                          Anna Chreňová
Ekonóm :                                                Ing. Ján Mičega

 

Triedni učitelia :

1. ročník – Mgr. Marcela Húževková

2. ročník – Mgr. Jana Gurínová ,

3. ročník – Mgr. Alena Žilinková,,

4. ročník – Mgr. Martina Hrbáčková,

5. ročník – Ing. Alena Panáčková,

6. ročník – Mgr. Jana Žiaková,

7. ročník – Mgr. Lenka Pániková,

8. ročník – Mgr. Lucia Mičkalíková,

9. ročník – Mgr. Monika Tanečková.

Vyučujúci Ev. a. v. náboženstva : Mgr. Peter Fabok

Vyučujúci R – K náboženstva :    Mgr., Ing. Jozef  Balaj

 

Školník :         František Bačík

Upratovačky : Daniela Fujeríková, Jaroslava Jurašíková - (ŠvP)

 

Materská škola :

Učiteľka MŠ :  Ľubica Kadlecová  

Učiteľka MŠ : Mgr. Zuzana Fujeríková, PhD.

Učiteľka MŠ : Mgr. Darina Sojková   

Učiteľka MŠ : Emília Pacholíková

Školníčka :      Jana Mikušová

 

Školská jedáleň :

Vedúca ŠJ :           Zita Kresáčová

Hlavná kuchárka :  Katarína Fojtíková

Kuchárka :            Anna Janíčková       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou
  020 55 Lazy pod Makytou 148


  IČO : 36129771
  DIČ : 2021672642

 • Základná škola :
  042/4681949
  042/4681985
  Materská škola , Jedáleň :
  042/4681180


  Zriaďovateľ školy : Obec Lazy pod Makytou

  Starosta obce : JUDr. Ján Mičic
  Adresa : Obec Lazy pod Makytou ,
  02055 Lazy pod Makytou 157
  IČO : 00317446
  Telefón : 042/4681932
  Fax : 042/4681932
  E - mail : obeclazypodmakytou@stonline.sk


Fotogaléria