Navigácia

Personálne obsadenie školy 2017/2018 HISTÓRIA ŠKOLY - ŠKOLSTVA V OBCI Pedagógovia v dobách minulých

O škole

Personálne obsadenie školy 2017/2018

 

Základná škola :

Riaditeľ školy :                                         Mgr. Milan Kuchta

Zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ, MŠ :      Mgr. Martina Labajová

Výchovný poradca :                                 Mgr. Milan Kuchta

Vedúca školského klubu :                          Anna Chreňová
Ekonóm :                                                Ing. Ján Mičega

 

Triedni učitelia :

1. trieda – Mgr. Jana Gurínová

2. trieda – Mgr. Alena Žilinková

3. trieda – Mgr. Marcela Húževková

4. trieda – Mgr. Simona Jancíková

5. trieda – Mgr. Jana Žiaková

6. trieda – Mgr. Lenka Pániková
7. trieda – Mgr. Lucia Mičkalíková 
8. trieda – Mgr. Monika Tanečková  

9. trieda – Mgr. Martina Šarlayová

Vyučujúci Ev. a. v. náboženstva : Mgr. Peter Fabok

Vyučujúci R – K náboženstva :    Mgr., Ing. Jozef  Balaj

 

Školník :        František Heriban

Upratovačky : Daniela Fujeríková, Jaroslava Jurašíková - (ŠvP)

 

Materská škola :

Učiteľka MŠ :  Ľubica Kadlecová     

Učiteľka MŠ :  Emília Pacholíková

Školníčka :     Jana Mikušová

 

Školská jedáleň :

Vedúca ŠJ :           Zita Kresáčová

Hlavná kuchárka :  Mária Svorčíková

Kuchárka :            Katarína Fojtíková       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou
  020 55 Lazy pod Makytou 148


  IČO : 36129771
  DIČ : 2021672642

 • Základná škola :
  042/4681949
  042/4681985
  Materská škola , Jedáleň :
  042/4681180


  Zriaďovateľ školy : Obec Lazy pod Makytou

  Starosta obce : JUDr. Ján Mičic
  Adresa : Obec Lazy pod Makytou ,
  02055 Lazy pod Makytou 157
  IČO : 00317446
  Telefón : 042/4681932
  Fax : 042/4681932
  E - mail : obeclazypodmakytou@stonline.sk


Fotogaléria