Navigácia

Zmluvy - faktúry

Zmluvy

Zmluvy najdete na tomto linku :

http://zmslazypodmakytou.edupage.org/photos/?gallery=42&photo=album

 

Povinne zverejnené formácie o zmluvách pre ZŠ s MŠ Lazy pod Makytou od 1.1.2012
             
Názov zmluvy Identifikácia účastníkov zmluvy Popis predmetu zmluvy Hodnota predmetu  zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy  
Kolektívna zmluva na rok 2012 Základnou organizáciou OZ PŠaV pri Základnej škole s materskou školou Lazy pod Makytou Kolektívna zmluva - 1.1.2012 2.1.2012  
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ  Poskytnutie NFP k projektu - Moderná základná škola - predpoklad budúceho úspechu na trhu práce  203 411,72 € 11.4.2012 12.4.2012  
Zmluva o poskytnutí služieb Dupres, s. r. o. Realizácia aktivity "Publicita a informovanosť".   6 800,00 € 20.9.2012 21.9.2012  

 

Povinne zverejnené formácie o zmluvách pre ZŠ s MŠ Lazy pod Makytou od 1.1.2013
           
Názov zmluvy Identifikácia účastníkov zmluvy Popis predmetu zmluvy Hodnota predmetu  zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy
Zmluva o poskytnutí služieb Jozef Vítek - POLEŠKO, Dolná Breznica č. 26, 020 61  Dolná Breznica Zabezpečenie úloh odborného pracovníka bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 46,47 €/mesiac 1.1.2013 2.1.2013
Zmluva o poskytnutí služieb ERVES, n. o., Sládkovičova 533/20, 018 41  Dubnica nad Váhom Vzdelávacie aktivity  - "Digitálne technológie na zefektívnenie vzdelávacieho proceu" a "Informačné a komunikačné technológie elektronickou formou pre stredne pokročilých" 7 700,00 € 7.2.2013 8.2.2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, 841 01  Bratislava  Poskytnutie NFP k projektu - Moderná základná škola - predpoklad budúceho úspechu na trhu práce  202 978,04 € 22.2.2013 22.2.2013
Kúpna zmluva KVANT, spol. s r. o., FMFI UK Mlynská dolina, 842 48  Bratislava Dodávka zariadenia/vybavenia a didaktických prostriedkov
 pre základnú školu s materskou školou
27 091,56 € 7.3.2013 8.3.2013
Zmluva o poskytnutí služieb CLUB Travel Piešťany spol. s r. o. Zabezpečenie zahraničnej exkurzie do Bruselu v rámci projektu "Moderná základná škola - predpoklad budúceho úspechu na trhu práce" 10 670 € 10.4.2013 11.4.2013
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, 841 01  Bratislava  Poskytnutie NFP k projektu - Moderná základná škola - predpoklad budúceho úspechu na trhu práce  202 978,04 € 3.6.2013 4.6.2013

 

Povinne zverejnené informácie o zmluvách za ZŠ s MŠ Lazy pod Makytou od 1.1.2013

           

Názov zmluvy

Identifikácia účastníkov zmluvy

Popis predmetu zmluvy

Hodnota predmetu  zmluvy

Dátum uzavretia zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy

Zmluva o poskytnutí služieb

Jozef Vítek - POLEŠKO, Dolná Breznica č. 26, 020 61  Dolná Breznica

Zabezpečenie úloh odborného pracovníka bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

46,47 €/mesiac

1.1.2013

2.1.2013

Zmluva o poskytnutí služieb

ERVES, n. o., Sládkovičova 533/20, 018 41  Dubnica nad Váhom

Vzdelávacie aktivity  - "Digitálne technológie na zefektívnenie vzdelávacieho proceu" a "Informačné a komunikačné technológie elektronickou formou pre stredne pokročilých"

7 700,00 €

7.2.2013

8.2.2013

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP)

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, 841 01  Bratislava

 Poskytnutie NFP k projektu - Moderná základná škola - predpoklad budúceho úspechu na trhu práce

202 978,04 €

22.2.2013

22.2.2013

Kúpna zmluva

KVANT, spol. s r. o., FMFI UK Mlynská dolina, 842 48  Bratislava

Dodávka zariadenia/vybavenia a didaktických prostriedkov
 pre základnú školu s materskou školou

27 091,56 €

7.3.2013

8.3.2013

Zmluva o poskytnutí služieb

CLUB Travel Piešťany spol. s r. o.

Zabezpečenie zahraničnej exkurzie do Bruselu v rámci projektu "Moderná základná škola - predpoklad budúceho úspechu na trhu práce"

10 670 €

10.4.2013

11.4.2013

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, 841 01  Bratislava

 Poskytnutie NFP k projektu - Moderná základná škola - predpoklad budúceho úspechu na trhu práce

202 978,04 €

3.6.2013

4.6.2013

Darovacia zmluva

Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00  Bratislava

Prevod hnuteľných veci - didaktickej techniky a učebnej literatúry do vlastníctva školy

2 197,23 €

28.6.2013

1.7.2013

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, 841 01  Bratislava

 Poskytnutie NFP k projektu - Moderná základná škola - predpoklad budúceho úspechu na trhu práce

202 978,04 €

31.7.2013

7.8.2013

Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácií projektu

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Žehrianska 9, 851 07  Bratislava

Dohoda o účasti školy na projekte pri "elektronickom systéme testovania"

 

19.9.2013

23.9.2013

Zmluva o dodávke elektriny

MAGNA E.A., s. r. o., Beethovenova 5/1810, 921 01  Piešťany

 Dodávka eletriny do odberných miest odberateľa od 1.1.2014 do 31.12.2015

 

24.9.2013

27.9.2013

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou
  020 55 Lazy pod Makytou 148


  IČO : 36129771
  DIČ : 2021672642

 • Základná škola :
  042/4681949
  042/4681985
  Materská škola , Jedáleň :
  042/4681180


  Zriaďovateľ školy : Obec Lazy pod Makytou

  Starosta obce : JUDr. Ján Mičic
  Adresa : Obec Lazy pod Makytou ,
  02055 Lazy pod Makytou 157
  IČO : 00317446
  Telefón : 042/4681932
  Fax : 042/4681932
  E - mail : obeclazypodmakytou@stonline.sk


Fotogaléria