Navigácia

 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

  Gratulujeme Ivanke Kuchtovej, ktorá sa v okresnom kole umeleckého prednesu prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN umiestnila na peknom 3. mieste.

  Ďakujem aj Timotejovi Fabokovi a Noemi Fabokovej, ktorí nás tiež dôstojne reprezentovali v okresnom kole.

  Vďaka patrí aj pani učiteľkám, ktoré ich pripravovali.

 • ŠKOLA TANCA NA LAZOCH

  Máš chuť tancovať a zabávať sa so spolužiakmi a kamarátmi?

  Tak práve pre Vás sa rozbieha ŠKOLA TANCA NA LAZOCH!

  Prídite sa pozrieť na 1. otvorenú hodinu do školskej telocvične v Lazoch pod Makytou 27. marca 2018 o 15:00 hodine. Táto prvá hodina je zdarma.

  Oboznámite sa s ukážkami viacerých tanečných žánrov, ako sú napr.: Street Dance, Latino, Hip Hop, Balet, Ľudový tanec, Spoločenské tance, Jazz, MTV a ... pod vedením diplomovanej lektorky tanca.

  Tešíme sa na Vás!

 • Lyžiarsky výcvik 2018

  V dňoch 26. február až 2. marec absolvovali siedmaci lyžiarský výcvik na Čertove. Bola skutočná zima, ale slniečko na nás neustále svietilo a zohrievalo nás. Do galérie Lyžiarsky výcvik 2018 boli pridané fotografie.

 • Darujte nám 2 % al. 3 % zaplatenej dane z príjmov za rok 2017.

  Obraciame sa na Vás s možnosťou darovať Rodičovskému združeniu

  pri ZŠ Lazy pod Makytou 2% alebo 3% zaplatenej dane z príjmov za rok 2017.

   

  Obe tlačivá - VYHLÁSENIE A POTVRDENIE  -   spoločne s pokynmi sú k dispozícií v:

         ZÁKLADNÁ ŠKOLA LAZY POD MAKYTOU

         TELOCVIČŇA LAZY POD MAKYTOU

         OBECNÝ ÚRAD LAZY POD MAKYTOU

         POŠTA LAZY POD MAKYTOU

         OBCHOD – JEDNOTA - ÚSTREDIE LAZY POD MAKYTOU

  Na stiahnutie: web stránka obce www.lazypodmakytou.sk, vľavo Tlačívá, úplne dole 2% z dane. 

  Pomôžte tak finančne našej základnej škole a podporte vo vzdelávaní aj svoje deti, vnúčatá, alebo deti svojich známych.

   

  V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na:    Základnú školu na: tel. č.  042/468 19 49,

                                                                                                  mail adrese školy  zslazy@zslazy.edu.sk

   

  Ďakujeme Vám a veríme, že podporíte lazovskú základnú školu.

 • Nová počítačová miestnosť

  Chceme sa všetkým pochváliť novou počítačovou miestnosťou. Veríme, že sa v nej naši žiaci budú cítiť príjemne a podávať čo najlepšie výkony pri výučbe informatiky. Do galérie Nová počítačová miestnosť boli pridané fotografie.

 • Ako skrášľujeme naše triedy

  Naše pani učiteľky spolu so žiakmi si neustále skrášľujú svoje triedy. Preto sa cítia žiaci v škole príjemne, skoro ako doma, ba možno aj lepšie. :):):) Ďakujeme aj Vám - rodičia a priatelia lazovskej školy, ktorí nám pomáhate pomocou 2% z daní, ktoré odovzdávate našej škole. Prispievate tým ku zvyšovaniu estetickej úrovne a materiálnej vybavenosti našej ZŠ. Do galérie Ako skrášľujeme naše triedy boli pridané fotografie.

 • Stavanie snehuliakov a sánkovačka

  Tak predsa k nám na Lazy v januári zavialo niečo snehu a naši prváci spolu so škôlkármi sa venovali obľúbeným zimným aktivitám. Postavili si krásnych snehuliakov a potom sa bobovali, sánkovali a šmýkali. Do galérie Stavanie snehuliakov a sánkovačka boli pridané fotografie.

 • KOMPARO 2017

  Dňa 16. novembra 2017 písalo 17043 žiakov 9. ročníkov ZŠ a kvarty OG zo 668 škôl testy KOMPARO z matematiky a zo slovenského jazyka.

  Výsledkami našich žiakov v testovaní z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry sa naša škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl na Slovensku.  

 • Drevený altánok s príspevkom od spoločnosti Henkel

  Za pomoci finančného príspevku od spoločnosti Henkel plánujeme na jar 2018 postaviť v priestoroch areálu ZŠ pri Škole v prírode drevený altánok s posedením pre interaktívne vyučovanie. Budú tu prebiehať viaceré prvky výchovno-vzdelávacieho procesu. Altánok bude taktiež miestom pre rozvoj rôznych záujmových činností v popoludňajších hodinách, priestorom pre výchovu, hry a odpočinok v Školskom klube detí pri Základnej škole, pre našich najmenších škôlkárov a pre návštevníkov Školy v prírode.

  Ďakujeme pani Ing. Petre P. za nezištnú pomoc pri sprostredkovaní príspevku!

   

 • Červené stužky

  Od 27.11. do 1. 12. 2017 sme sa zapojili do celoslovenskej kampane boja proti AIDS - "Červené stužky". Túto kampaň podporujú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2017“), Obvodný úrad v Žiline (odbor školstva) a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí. 

  AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. 

  Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS.

 • Projekty - Zelená škola, Zelené vzdelávanie a ...

  V školskom roku 2017/2018 sme sa pustili do realizácie viacerých projektov. V rámci projektu "Zelené vzdelávanie" bude skrášlený priestor políčka pri škole v prírode. A viacej - nechajte sa prekvapiť... Do galérie Projekty - Zelená škola, Zelené vzdelávanie a ... boli pridané fotografie.

 • Mikuláš a spol. v škole

  Aj našu školu po roku navštívil Mikuláš, ktorému asistovali dvaja anjeli. No a čertíci sa prišli tiež porozprávať s vybranou skupinkou žiakov:) Do galérie Mikuláš a spol. v škole boli pridané fotografie.

 • KÝČERSKÉHO SPIEVANKY

  Ďakujeme organizátorom za krásnu a zmysluplnú akciu, ktorá sa uskutočnila v nedeľu 3.decembra 2017 v Dome histórie Lazy pod Makytou,

  Umiestnenie našich žiakov:

  1. kategória:

  2. miesto - Ivana Kuchtová /2. trieda/

  3. miesto - Ema Hrbáčková /1. trieda/

  2. kategória:

  1. miesto - Timotej Fabok /3. trieda/

  3. kategória:

  2. miesto - Noemi Faboková /5. trieda/

  3. miesto - Iveta Furová /5. trieda/

 • Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany

  Prvostupniari sa zapojili do výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" a boli aj úspešní. Gratulujeme! Do galérie Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany boli pridané fotografie.

 • Prvácka pasovačka

  Naši najmenší žiaci boli po splnení náročných úloh pasovaní za "ozajstných" prvákov. A hlavne im to veľmi pristalo. Do galérie Prvácka pasovačka boli pridané fotografie.

 • Šarkaniáda

  V jeden krásny októbrový deň naši prváci spolu s materskou školou púšťali šarkanov. Do galérie Šarkaniáda boli pridané fotografie.

 • Nadácia Volkswagen_Experimentieren auf Deutsch

  Naši žiaci sa zapájajú do projektu Experimentieren auf Deutsch. Do galérie Nadácia Volkswagen_Experimentieren auf Deutsch boli pridané fotografie.

 • V piatok 27. 10. 2017 sme sa celá škola zapojili do MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC. Pani učiteľky si pripravili pre žiakov viacero zábavných a súťaživých aktivít, žiaci si priniesli svoje obľúbené knižky, veľa sa čítalo. Prvostupniari sa naživo stretli aj s rozprávkovými postavičkami - Šmoulinkou a Popoluškou. Do galérie Medzinárodný deň školských knižníc boli pridané fotografie.

 • Život je úžasný, no i veľmi krehký! Aj preto sme sa zapojili do projektu „ZÁCHRANA SOM JA“. Chceme v rámci neho vytvoriť v škole také prostredie, v ktorom sa deti budú cítiť bezpečne a sebaisto. Ide o projekt, ktorý je vstupnou bránou k šíreniu osvety v oblasti prvej pomoci, záchrany života a prevencie pred úrazmi. Zároveň je návratom k základným morálnym hodnotám – pomáhať je ľudské. Do galérie ZÁCHRANA SOM JA boli pridané fotografie.

 • V dňoch od 16. až do 20. októbra sa žiaci aktívne zapájali do programu HOVORME O JEDLE. Dozvedeli sa veľa zaujímavých informácií o potravinách a pod vedením triednych učiteliek započali svoje kuchárske majstrovstvá.

  Témy: PONDELOK: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky. UTOROK: Odkiaľ jedlo pochádza. ŠTVRTOK: Sleduj informácie na obaloch potravín - značka kvality. PIATOK: Jedz a hýb sa.

  Do galérie Hovorme o jedle boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou
  020 55 Lazy pod Makytou 148


  IČO : 36129771
  DIČ : 2021672642

 • Základná škola :
  042/4681949
  042/4681985
  Materská škola , Jedáleň :
  042/4681180


  Zriaďovateľ školy : Obec Lazy pod Makytou

  Starosta obce : JUDr. Ján Mičic
  Adresa : Obec Lazy pod Makytou ,
  02055 Lazy pod Makytou 157
  IČO : 00317446
  Telefón : 042/4681932
  Fax : 042/4681932
  E - mail : obeclazypodmakytou@stonline.sk


Fotogaléria