Navigácia

 • Riaditeľské voľno 29. 06. 2018 - piatok

  Riaditeľ Základnej školy s materskou školou oznamuje,

  že podľa § 150, ods. 5 Zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) rozhodol udeliť  žiakom Základnej školy s materskou školou,  Lazy pod Makytou  148, 020 55 Lazy pod Makytou

  riaditeľské voľno na deň 29. 06. 2018 (piatok)

  z  prevádzkových dôvodov – kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove základnej školy.

  Slávnostné ukončenie školského roku 2017/2018 bude vo štvrtok 28. 06. 2018 v budove ZŠ.

 • Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

  Gratulujeme Terezke Tanuškovej k II. miestu v prvej kategórii POÉZIE 9. ročníku celoslovenskej literárnej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva.

  Túto súťaž každoročne vyhlasuje Matica slovenská v spolupráci so ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava pod záštitou predsedu NR SR JUDr. Andreja Danka.

 • Volkswagen Group Slovakia

  Naša škola sa prednedávnom zapojila do projektu s názvom Volkswagen Group Slovakia. Jeho cieľom bolo zvýšenie záujmu detí o nemecký jazyk a zároveň rozšírenie ich slovnej zásoby.

  Chlapci z ôsmej triedy dostali za úlohu vytvoriť projekty o tom, čo by robili, keby boli zamestnancami vo Volkswagene. To ich zaujalo natoľko, že mnohí z nich by tam chceli v budúcnosti pracovať. Vďaka tomuto projektu naša škola získala nielen peniaze na učebnice a dataprojektor, ale náš záujem o nemecký jazyk stúpol na vyšší level a znova sme sa naučili niečo nové. Osobne som veľmi rada, že sme sa zapojili. Projekt zlepšil naše vzdelávanie a tým nám veľmi pomohol. 

  Napísala BB - žiačka ôsmej triedy.

  Do galérie Volkswagen Group Slovakia boli pridané fotografie.

 • MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

  V piatok 01. júna sa žiaci a deti našej Základnej školy s materskou školou dozvedeli veľa zaujímavostí o náročnej a obetavej práci hasičov. Bolo im vysvetlené, ako sa majú správať v prípade vzniku požiaru. Pozreli si aj vybavenie hasičského auta. "Odskúšali si, čo sa len dalo z auta odmontovať" a pozreli si ukážku hasenia vzniknutého požiaru. Neskôr následovalo zábavné súťaženie, ktoré pre nich pripravili starší žiaci a pani učiteľky.

  Chcel by sm poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na organizácií a zdarnom priebehu celého dňa.Do galérie MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ boli pridané fotografie.

 • Letný denný tábor pri ZŠ v Lazoch pod Makytou 2018

  Milí rodičia!                                                                                                                                        

         Opäť sa blížia letné prázdniny a my sme pre deti, ktoré majú rady pohyb, zábavu, dobrodružstvo a nechcú sa nudiť doma, pripravili náš druhý ročník letného denného tábora. Ten je zároveň aj vhodným riešením problému, s ktorým sa v čase prázdnin v súčasnej dobe stretáva väčšina pracujúcich rodičov – čo s voľným časom dieťaťa a ako vyriešiť oprávnené obavy, čo ich dieťa či deti stvárajú bez dozoru v čase ich neprítomnosti.    

       Ak hľadáte pre svoje deti zmysluplné aktivity, ste na správnej adrese. Letný denný tábor, ktorý naša škola po kladných ohlasoch zo strany detí i rodičov opäť organizuje, sa snáď stane obľúbeným programom. Deti budú mať príležitosť zoznámiť sa s rôznymi pohybovými aktivitami ako je plávanie, pešia turistika, výlety za historickými, kultúrnymi a prírodnými zaujímavosťami Slovenska.  

        Letný denný letný tábor je určený pre deti od 1.- do 4.roč.     

        Bude sa konať v čase od 30.07.2018 do 03.08.2018,denne od 7.30 do 14.30 hodiny (v prípade výletu mimo školy aj dlhšie) pod vedením skúsených a predovšetkým milých a priateľských pani učiteliek.    

        Za tábor sa platí poplatok 20 eur (materiál pre deti + náklady spojené s táborom), deti si  platia  prípadné cestovné náklady a vstupy na kúpalisko, hrad a pod. Stravu si prinesú z domu, alebo dostanú na výlete.   

   Ak máte záujem, aby vaše dieťa zmysluplne využilo prázniny, vypíšte, prosím, návratku do 15.06.2018. Na konci školského roka každé prihlásené dieťa dostane denný program tábora.

   

 • DUCHAJOVEJ JABLONKA

  Občianske združenie Prameň spod Makyty, Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ZŠ s MŠ Lazy pod Makytou, Obec Lazy pod Makytou, ZUŠ Púchov, Naša dolina n.o.

  srdečne pozývajú na IV. ročník víkendového stretnutia detí a mládeže regiónu Považie zameraného na rozvoj ich umeleckého nadania „Duchajovej jablonka“.

  Podujatie prebieha v priestoroch Základnej školy a Školy v prírode Lazy pod Makytou

  Termín konania: sobota, 19. máj 2018 o 09.15 hod.

  Kategórie, tvorivé dielne:

  1. modrotlač

  2. výtvarná dielňa: technika mramorovania, krajinné umenie

  3. divadlo - dramatizované čítanie

  Informácie a prihlasovanie na www.jablonka.ecav.eu

 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

  Gratulujeme Ivanke Kuchtovej, ktorá sa v okresnom kole umeleckého prednesu prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN umiestnila na peknom 3. mieste.

  Ďakujem aj Timotejovi Fabokovi a Noemi Fabokovej, ktorí nás tiež dôstojne reprezentovali v okresnom kole.

  Vďaka patrí aj pani učiteľkám, ktoré ich pripravovali.

 • Lyžiarsky výcvik 2018

  V dňoch 26. február až 2. marec absolvovali siedmaci lyžiarský výcvik na Čertove. Bola skutočná zima, ale slniečko na nás neustále svietilo a zohrievalo nás. Do galérie Lyžiarsky výcvik 2018 boli pridané fotografie.

 • Darujte nám 2 % al. 3 % zaplatenej dane z príjmov za rok 2017.

  Obraciame sa na Vás s možnosťou darovať Rodičovskému združeniu

  pri ZŠ Lazy pod Makytou 2% alebo 3% zaplatenej dane z príjmov za rok 2017.

   

  Obe tlačivá - VYHLÁSENIE A POTVRDENIE  -   spoločne s pokynmi sú k dispozícií v:

         ZÁKLADNÁ ŠKOLA LAZY POD MAKYTOU

         TELOCVIČŇA LAZY POD MAKYTOU

         OBECNÝ ÚRAD LAZY POD MAKYTOU

         POŠTA LAZY POD MAKYTOU

         OBCHOD – JEDNOTA - ÚSTREDIE LAZY POD MAKYTOU

  Na stiahnutie: web stránka obce www.lazypodmakytou.sk, vľavo Tlačívá, úplne dole 2% z dane. 

  Pomôžte tak finančne našej základnej škole a podporte vo vzdelávaní aj svoje deti, vnúčatá, alebo deti svojich známych.

   

  V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na:    Základnú školu na: tel. č.  042/468 19 49,

                                                                                                  mail adrese školy  zslazy@zslazy.edu.sk

   

  Ďakujeme Vám a veríme, že podporíte lazovskú základnú školu.

 • Nová počítačová miestnosť

  Chceme sa všetkým pochváliť novou počítačovou miestnosťou. Veríme, že sa v nej naši žiaci budú cítiť príjemne a podávať čo najlepšie výkony pri výučbe informatiky. Do galérie Nová počítačová miestnosť boli pridané fotografie.

 • Ako skrášľujeme naše triedy

  Naše pani učiteľky spolu so žiakmi si neustále skrášľujú svoje triedy. Preto sa cítia žiaci v škole príjemne, skoro ako doma, ba možno aj lepšie. :):):) Ďakujeme aj Vám - rodičia a priatelia lazovskej školy, ktorí nám pomáhate pomocou 2% z daní, ktoré odovzdávate našej škole. Prispievate tým ku zvyšovaniu estetickej úrovne a materiálnej vybavenosti našej ZŠ. Do galérie Ako skrášľujeme naše triedy boli pridané fotografie.

 • Stavanie snehuliakov a sánkovačka

  Tak predsa k nám na Lazy v januári zavialo niečo snehu a naši prváci spolu so škôlkármi sa venovali obľúbeným zimným aktivitám. Postavili si krásnych snehuliakov a potom sa bobovali, sánkovali a šmýkali. Do galérie Stavanie snehuliakov a sánkovačka boli pridané fotografie.

 • KOMPARO 2017

  Dňa 16. novembra 2017 písalo 17043 žiakov 9. ročníkov ZŠ a kvarty OG zo 668 škôl testy KOMPARO z matematiky a zo slovenského jazyka.

  Výsledkami našich žiakov v testovaní z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry sa naša škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl na Slovensku.  

 • Drevený altánok s príspevkom od spoločnosti Henkel

  Za pomoci finančného príspevku od spoločnosti Henkel plánujeme na jar 2018 postaviť v priestoroch areálu ZŠ pri Škole v prírode drevený altánok s posedením pre interaktívne vyučovanie. Budú tu prebiehať viaceré prvky výchovno-vzdelávacieho procesu. Altánok bude taktiež miestom pre rozvoj rôznych záujmových činností v popoludňajších hodinách, priestorom pre výchovu, hry a odpočinok v Školskom klube detí pri Základnej škole, pre našich najmenších škôlkárov a pre návštevníkov Školy v prírode.

  Ďakujeme pani Ing. Petre P. za nezištnú pomoc pri sprostredkovaní príspevku!

   

 • Červené stužky

  Od 27.11. do 1. 12. 2017 sme sa zapojili do celoslovenskej kampane boja proti AIDS - "Červené stužky". Túto kampaň podporujú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2017“), Obvodný úrad v Žiline (odbor školstva) a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí. 

  AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. 

  Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS.

 • Projekty - Zelená škola, Zelené vzdelávanie a ...

  V školskom roku 2017/2018 sme sa pustili do realizácie viacerých projektov. V rámci projektu "Zelené vzdelávanie" bude skrášlený priestor políčka pri škole v prírode. A viacej - nechajte sa prekvapiť... Do galérie Projekty - Zelená škola, Zelené vzdelávanie a ... boli pridané fotografie.

 • Mikuláš a spol. v škole

  Aj našu školu po roku navštívil Mikuláš, ktorému asistovali dvaja anjeli. No a čertíci sa prišli tiež porozprávať s vybranou skupinkou žiakov:) Do galérie Mikuláš a spol. v škole boli pridané fotografie.

 • KÝČERSKÉHO SPIEVANKY

  Ďakujeme organizátorom za krásnu a zmysluplnú akciu, ktorá sa uskutočnila v nedeľu 3.decembra 2017 v Dome histórie Lazy pod Makytou,

  Umiestnenie našich žiakov:

  1. kategória:

  2. miesto - Ivana Kuchtová /2. trieda/

  3. miesto - Ema Hrbáčková /1. trieda/

  2. kategória:

  1. miesto - Timotej Fabok /3. trieda/

  3. kategória:

  2. miesto - Noemi Faboková /5. trieda/

  3. miesto - Iveta Furová /5. trieda/

 • Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany

  Prvostupniari sa zapojili do výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" a boli aj úspešní. Gratulujeme! Do galérie Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany boli pridané fotografie.

 • Prvácka pasovačka

  Naši najmenší žiaci boli po splnení náročných úloh pasovaní za "ozajstných" prvákov. A hlavne im to veľmi pristalo. Do galérie Prvácka pasovačka boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou
  020 55 Lazy pod Makytou 148


  IČO : 36129771
  DIČ : 2021672642

 • Základná škola :
  042/4681949
  042/4681985
  Materská škola , Jedáleň :
  042/4681180


  Zriaďovateľ školy : Obec Lazy pod Makytou

  Starosta obce : JUDr. Ján Mičic
  Adresa : Obec Lazy pod Makytou ,
  02055 Lazy pod Makytou 157
  IČO : 00317446
  Telefón : 042/4681932
  Fax : 042/4681932
  E - mail : obeclazypodmakytou@stonline.sk


Fotogaléria