Navigácia

Zoznam tried

Názov
I. Triedny učiteľ Mgr. Marcela Húževková
II. Triedny učiteľ Mgr. Jana Gurínová
Foto Foto Foto Foto Foto
III. Triedny učiteľ Mgr. Alena Žilinková
Foto Foto Foto
IV. Triedny učiteľ Mgr. Martina Hrbáčková
Foto Foto Foto Foto Foto
V. Triedny učiteľ Ing. Alena Panáčková
Foto Foto Foto Foto Foto
VI. Triedny učiteľ Mgr. Jana Žiaková
Foto Foto Foto Foto Foto
VII. Triedny učiteľ Mgr. Lenka Pániková
Foto Foto Foto Foto Foto
VIII. Triedny učiteľ Mgr. Lucia Mičkalíková
Foto Foto Foto Foto Foto
IX. Triedny učiteľ Mgr. Monika Tanečková
Foto Foto Foto Foto Foto

© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.10.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou
  020 55 Lazy pod Makytou 148


  IČO : 36129771
  DIČ : 2021672642

 • Základná škola :
  042/4681949
  042/4681985
  Materská škola , Jedáleň :
  042/4681180


  Zriaďovateľ školy : Obec Lazy pod Makytou

  Starosta obce : JUDr. Ján Mičic
  Adresa : Obec Lazy pod Makytou ,
  02055 Lazy pod Makytou 157
  IČO : 00317446
  Telefón : 042/4681932
  Fax : 042/4681932
  E - mail : obeclazypodmakytou@stonline.sk


Fotogaléria